CHP İl Yönetimi Görev Bölümü Yaptı

ABONE OL
18 Şubat 2020 10:05
0

BEĞENDİM

ABONE OL

9 ŞUBAT 2020 ta­ri­hin­de ya­pı­lan Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) 37. il kong­re­sin­de gö­re­ve gelen Ab­dul­lah Çakır baş­kan­lı­ğın­da­ki il yö­ne­ti­ci­le­ri ile yap­tık­la­rı top­lan­tı­da görev bö­lü­mü yap­tı­.


İl Baş­ka­nı Ab­dul­lah Çakır Baş­kan­lı­ğın­da, parti bi­na­sın­da ya­pı­lan top­lan­tı­da; İl Sek­re­ter­li­ği­ne Er­do­ğan Ter­zi­oğ­lu, İl Say­man­lı­ğı­na Vedat Yaşar, İl Eği­tim So­rum­lu­lu­ğu­na İsmail Timar, İl Bi­li­şim So­rum­lu­lu­ğu­na Satı Acar, İl Baş­kan ve­kil­li­ği­ne Birol Ses­ver, İl Hu­kuk­tan so­rum­lu baş­kan yar­dım­cı­lı­ğı­na Hasan Öz­türk, Ör­güt­ten so­rum­lu baş­kan yar­dım­cı­lı­ğı­na Kazım Ölmez, Çevre ve Do­ğa­dan so­rum­lu baş­kan yar­dım­cı­lı­ğı­na Celal Dört­te­pe, Sivil Top­lum ve Sen­di­ka­lar­dan so­rum­lu baş­kan yar­dım­cı­lı­ğı­na Murat Bölek, ba­sın­dan so­rum­lu baş­kan yar­dım­cı­lı­ğı­na Fahri Eli­eyi­oğ­lu, Emek­li­ler­den so­rum­lu baş­kan yar­dım­cı­lı­ğı­na Mu­zaf­fer Ke­be­li, Sos­yal Po­li­ti­ka­lar­dan so­rum­lu baş­kan yar­dım­cı­lı­ğı­na Ya­se­min Öz­yıl­dı­rım, Ceren Nur Sev­gen, Kadın ör­güt­len­me­sin­den so­rum­lu baş­kan yar­dım­cı­­la­rı­ Ya­se­min Güner, Sey­han Dik­baş, Muh­tar­lar­dan so­rum­lu baş­kan yar­dım­cı­lı­ğı­na Er­do­ğan Yel­te­pe, Spor­dan so­rum­lu baş­kan yar­dım­cı­sı Hamza Çayır, Ye­ni­ce So­rum­lu­su Hay­ret­tin Ce­be­ci­oğ­lu, Oktay Ka­ra­da­yı, Saf­ran­bo­lu So­rum­lu­su Feyza Şim­şek ge­ti­ril­di­.


Görev bö­lü­mün­den sonra kısa bir ko­nuş­ma yapan İl Baş­ka­nı Abudl­lah Çakır; “Gö­re­ve gelen ar­ka­daş­la­rı­ma ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum. Bu­ra­da bazı ar­ka­daş­lar­la daha önce aynı yö­ne­tim­ler­de görev yap­tık. Ara­mı­za yeni ka­tı­lan ar­ka­daş­la­rı­mız var. On­la­ra da hoş gel­di­niz di­yo­rum. Bizi zorlu bir görev bek­li­yor. Hep bir­lik­te par­ti­mi­zin ba­şa­rı­sı için ça­lı­şa­ca­ğız. Bugün yap­tı­ğı­mız görev bö­lü­mü­nün ar­ka­daş­la­rı­mı­za, Ka­ra­bük’ümüze, il­çe­le­ri­mi­ze ve ül­ke­mi­ze ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum.” dedi.

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.